Viken teknologinettverk

Viken er et nettverk som består av rundt 40 bedrifter i hovedsakelig Østfold og Akershus. På onsdag samlet de over 70 personer i Vingparken konferansesenter i Moss. Sammen fikk vi lytte til et solid knippe nettverkere som foreleste om hvordan de angriper de store endringene i markedet. Erfaringsdeling og dialog sto på skjema denne spennende dagen.