Bee2Bee i Halden arbeiderblad

NOK ET GODT ÅR: Fredrik Lian, Catarina Kjär, Kristin Vestli, Linda Sund og Frode Grosvold i Bee2Bee har nok en gang doblet omsetningen gjennom ett år. 2018 kan forvente å lande på 14 millioner kroner i omsetning. Foto: ANDERS SVENDSEN

Av Anders Svendsen

Publisert: 25. desember 2018, kl. 19:55

 

Frode Grosvold er eier og daglig leder for rekrutterings- og bemanningsselskapet Bee2Bee, og det var han som i 2012 etablerte selskapet i Halden. 2018 markerer nok en omsetningsdobling for selskapet.

Det er en nøktern og imøtekommende mann som tar oss imot i lokalene i forlengelsen av Fredriksten hotell.

Nøktern er også beskrivelsen av hans holdning til å bygge en bedrift som står stødig.

 

Riktig ansatt for oppdragsgiver

Et langt tidsperspektiv, tålmodighet, og møysommelig fremdrift ser ut til å være stikkordene. Og det har fungert.

– Vi har hatt en solid oppgang, spesielt de siste tre årene. Det er ikke overraskende at 2018 ble et så godt år for oss, for vi har sett utsiktene underveis, og vi har jobbet mot dette. Men det er ikke mindre fantastisk, sier en smilende Grosvold.

De har altså funnet en ganske egen nisje å drive virksomhet i. Kort fortalt rekrutterer og bemanner de for bedrifter som leier inn deres kompetanse til å finne riktig ansatt i henhold til oppdragsgivers behov.

 

Mulig å få det til i Halden

I størst grad opererer de innenfor IT-bransjen, og teknologi og utvikling. Dermed er Remmen og Ringstad-bygget i sentrum sentrale for dem.

– Vi opplever at det er en stor utviklingsvillighet og at bedrifter i Halden er frampå. Det er mulig å få det til i Halden, og det viser disse gründerbedriftene og miljøene, sier Grosvold.

Siden dette er virksomheter som sjelden spiller inn i haldensernes dagligliv, og som til en viss grad er spesialfelt som vender seg ut av byen, er ikke de fleste godt kjent med verken hva de jobber med eller anseelsen utenfor byen.

– IT-bransjen er en internasjonal bransje, og derfor må vi i vår jobb være åpne for et stort marked når vi bemanner.

Da HA besøkte bedriften for to år siden hadde de gjort seg bemerket med en dobling av omsetningen fra 2015 til 2016. Den gang hadde de passert 6 millioner.

I 2018 kommer de altså til å lande på 14 millioner kroner i omsetning. Og de har bare drevet i seks år.

 

Midt i smørøyet

– Vi liker å bygge stein på stein, og har en del kunder som kjøper våre tjenester igjen. Men jeg tror også at vi har blitt bedre i løpet av disse årene, og andre kunder har blitt kjent med oss, sier han.

GOD STIGNING: Fredrik Lian, Linda Sund, Catarina Kjär, Kristin Vestli og Frode Grosvold har solid oppgang også i 2018. Foto: ANDERS SVENDSEN

 

Hovednedslagsfeltet deres er fortsatt Halden, og Grosvold sier at byen ligger midt i smørøyet mellom Oslo og Gøteborg. I høst har de også hatt to oppdrag i Gøteborg, som kom gjennom en kunde som kjente til deres kompetanse fra tidligere.

Til tross for at det er ganske forskjellige bedriftskulturer i Norge og Sverige, kan de bruke de samme kartleggingsmarkørene i begge land.

De jobber etter såkalt DNV GL-sertifiseringsstandard, som blant annet skal sikre en etisk og profesjonell behandling av intervjuobjektet, økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet, og en redusert sannsynlighet for diskriminering.

 

Fare for å ansette seg selv

Når vi spør om hvilke fordeler det er for bedrifter å bruke Bee2Bee i ansettelsesprosesser, nevner Grosvold faren for å “ansette seg selv”.

– Vi bruker tid på å bli kjent med bedriften, og får et objektivt blikk på miljø og behov. Den objektiviteten har man ofte ikke fra bedriften selv, og i en progressiv virksomhet er det viktig å finne riktig person som kanskje har andre egenskaper enn lederne selv.

De er selv i prosessen med å ansette en ny rekrutterer i firmaet, men har ikke leid inn et annet firma til oppgaven.

– Det burde vi kanskje, men vi stoler nok på egne ferdigheter i faget til å gjøre det selv, sier han smilende.

Det er det åpenbart mange andre som også gjør.

 

Jobb og privatliv

Grosvold er muligens på vei til å miste sin objektivitet på Halden, som han hadde med seg da han flyttet hit fra Enebakk for å studere i 1997.

– Nå har jeg snart bodd like lenge i Halden som jeg hadde bodd i Enebakk da jeg flyttet hit, sier han.

Det er ingenting som tyder på at han ble holdt igjen ufrivillig, for hans entusiasme for byen, omgivelsene og mulighetene er entydig. I tillegg har han etablert seg med barn og kone her. En kone han dessuten jobber sammen med.

– Jeg synes at vi klarer godt å skille jobb og privatliv. Vi satte tidlig noen retningslinjer, og klarer å holde dem. Verken kolleger eller kunder skal merke noe til det, sier han.

Når vi spør om å ta noen bilder, er han tydelig på hvordan det skal foregå.

– Vi må ha med de andre også, det er ikke jeg som skal ta æren. Vi er sammen om dette, sier Frode Grosvold helt usjenert.

UTSIKT OVER BYEN: Etter 21 år i Halden er Frode Grosvold godt fornøyd med å kunne se ned til byen fra kontorvinduet sitt. Foto: ANDERS SVENDSEN