Rekruttering

Har du ledet en rekrutteringsprosess og endt opp med en medarbeider med en annen personprofil enn du så for deg? Rekruttering kan være vanskelig og tar ofte mye tid. For hvem er egentlig den beste kandidaten, og tørr du å stole kun på magefølelsen?

Kjernen i en rekrutteringsprosess handler om å nå frem til kvalifiserte søkere og knytte disse til den rette stillingen.

Bee2Bee AS kan bistå din bedrift med å rekruttere nye medarbeidere. Vi vil til enhver tid være fleksible og skreddersy rekrutteringen til den aktuelle stillingen. Dermed kan du trygt overlate hele eller deler av rekrutteringsprosessen til oss.

Kontakt gjerne rekrutteringsansvarlig, Kristin Vestli, for en uforpliktende samtale om ditt rekrutteringsbehov.

Vår styrke er å gjennomføre hele rekrutteringen fra A-Å på en profesjonell måte slik at både oppdragsgiver og kandidat blir godt ivaretatt. Vår fleksibilitet gir deg mange og gode muligheter for valg av løsninger basert på dine ønsker. Søkere som ikke får jobben skal også behandles på en god måte, vi tar oppdraget på alvor og er bevisste på at vi under prosessen er kundens ansikt utad.

Prosjektledelse for rekrutteringen

Rekrutteringsprosessen gjøres i tett samarbeid med oppdragsgiver. Hvis du ønsker det, kan vi også ta rollen som prosjektleder for hele prosessen og gjennomføre dette innenfor avtalte rammer. Med denne arbeidsmodellen gjennomføres rekrutteringen i tett samarbeid med deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Rekrutteringsprosessen

Vi gjennomfører hele eller deler av rekrutteringsprosessen utifra dine ønsker og behov.

FULL VALGFRIHET I REKRUTTERINGSPROSESSEN GIR DEG STOR FLEKSIBILITET

En vellykket rekruttering starter med en grundig behovsanalyse. En  behovsanalyse er rettningsgivende både for oss og oppdragsgiver. Ikke sjelden er den også en bevisstgjøring for oppdragsgiver sitt kompetansebehov og hvilke mennesker som passer inn i miljøet.

Derfor er det viktig at vi blir godt kjent med bedriften hvor den nye kandidaten skal jobbe og kan ta hensyn til miljøet som denne personen skal bli en del av.

Vi samarbeider med Aon Assessment, som leverer DNV-sertifiserte tester, for å øke kvaliteten i din ansettelsesprosess.

Kontakt gjerne Frode Grosvold for mer informasjon om kartlegging av jobbkandidater.