Logg inn

Til info for alle våre ansatte; Logg inn via linken under med brukernavn (din emailadress) og passord som du fått tilsendt på email.

Timelister for mandag-søndag skal innleveres hver uke senest kl. 09.00 på mandag morgen  – utbetaling skjer på etterskudd (den 20. i måneden).

Til logg inn