Om oss

Bee2Bee AS kan bistå bedriften din med å rekruttere nye medarbeidere. Vi vil til enhver tid være fleksible og skreddersy rekrutteringen til den aktuelle stillingen. Vi har et stort kontaktnett både i næringslivet og blant mulige kandidater, dermed kan du trygt overlate hele eller deler av rekrutteringsprosessen til oss.

Våre referanser sier at grundig forarbeide, profesjonell gjennomføring og tett oppfølging er blant våre sterkeste kort. Bee2Bee jobber etter DNV sin standard for rekrutteringspersonell, og vi er autoriserte brukere av Aon assessment.

Kontakt gjerne rekrutteringsansvarlig, Kristin Vestli, for en uforpliktende samtale om ditt rekrutteringsbehov.

Hele eller deler av prosessen

Vår styrke er å gjennomføre hele rekrutteringen fra A-Å på en profesjonell måte slik at både du som oppdragsgiver, og kandidat blir godt ivaretatt. Vår fleksibilitet gir deg muligheter for valg av løsninger basert på dine ønsker. Søkere som ikke får jobben skal også behandles på en god måte, vi er bevisste på at vi under prosessen er din bedrifts ansikt utad og tar dette på høyeste alvor.

Rekrutteringsprosesser er tidkrevende, og det kan være vanskelig å velge rett kandidat. Det er derfor viktig å finne en samarbeidsform som er akkurat så omfattende som du som oppdragsgiver ønsker og har kapasitet til. Det gjelder uavhengig om din bedrift har egen HR-avdeling eller ikke.

Som HR-ansvarlig er det langt enklere å få én telefon i uka fra Bee2Bee med oppsamlede spørsmål fra kandidater, enn mange telefoner i løpet av uka. Vi er ditt kontaktpunkt.

For oppdragsgivere med egen HR-avdeling, uten autorisasjon til å benytte evne- og ferdighetstester, kan det være et alternativ å overlate disse testene til oss. Vi tar rollen som partner eller underleverandør og utfører den delen av rekrutteringsprosessen. Vi kan kartlegge evner, ferdigheter, personprofil, interesser og motivasjon.

Vi kan hjelpe deg med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. En telefon til Bee2Bee er en telefon til en partner som kan holde i prosjektet slik at du slipper å tenke på det.

Vi tar ofte en prosjektlederrolle

For større bedrifter kan rekrutteringsprosessen være omfattende og innvolvere mange. I slike situasjoner tar vi ofte en prosjektlederrolle hvor vi holder i hele prosessen og koordinerer alle involverte i rekrutteringen.