Vi gratulerer Glenn, Lars og Mari til faste stillinger!

Først ut er Glenn Nordahl som har vært på oppdrag for Bee2Bee ute hos Are-Anlegg som Maskinfører. Han har jobbet rundt om i Halden-området og har nå gått over i en fast stilling hos Are-Anlegg. Vi takker for tiden, Glenn, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer deg!

Vi vil også gratulere Lars Karlsen som har vært på oppdrag hos Nordic Paper der han jobbet som Prosessoperatør. Også han har gått over til fast stilling og vi er veldig glade for dette!

Sist ut er Mari Kristine Buckholm som vi rekrutterte for Smart Innovation Norway der hun fikk stillingen som Journalist/Communications Specialist. Det blir spennende å følge deg, Marit, i en bedrift som er i en spennende vekst!

Vi ønsker dere alle tre masse lykke til og vil passe på å takke Are-Anlegg, Nordic paper og Smart Innovation Norway for godt samarbeid i tiden som vært og selvfølgelig i tiden som kommer!