Kvalitetsrekruttering

Litt om hvordan Bee2Bee jobber rent praktisk her. Kai Henning legger inn basert på workshop input.