Bee2Bee på “Kunnskap i sentrum”, lørdag 27 august

Velkommen til KUNNSKAP I SENTRUM! 

Kunnskap i sentrum er et arrangement om helhetlig utdanningsløp, med fokus på overganger mellom skoler (fra barneskole til høyskole/universitet) og til arbeidslivet. Dine muligheter til videre studier og arbeid presenteres. Kunnskap i sentrum skal skape motivasjon, sikre gode studievalg og gi kunnskap om hva det å studere betyr og krever.

• Du vil få oversikt over alle tilbudene ved Halden videregående skole
• Ungt Entreprenørskap hjelper deg med kreativitet og skaperglede
• Du vil få oversikt over alle studiene ved Høgskolen i Østfold
• Næringslivet i Halden gir deg oversikt over jobber/deltidsjobber og hvilken utdanning du har behov for

Velkommen på en hyggelig prat med oss på Bee2Bee som er på plass denne dagen! Ta deg turen for muligheten til å knytte nye kontakter. 

Det blir GRATIS KONSERT MED JULIE BERGAN og lokale artister.

Tid: Lørdag 27. august kl. 12 – 15
Sted: Busterudparken og gågata