Forskerteam for Smart Innovation Østfold

Smart Innovation Østfold er i ferd med å bygge opp et eget forskerteam innen feltet fornybar energi.
I løpet av våren 2015 har de nå ansatt tre forskere.

Iliana Ilieva, hun har nylig levert sin doktorgrad i Energy Systems ved Institutt for naturforvaltning,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Heidi Tuiskula, hun har mer enn 10 års erfaring som forsker hos VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, Finland. Hun har en Master of Science in Electrical Engineering og en Post graduate degree on hydrogen safety.

Robert Seguin, han har også mer enn 10 års erfaring fra forskning, innen flere felt. Han har siden 2008 forsket innen feltet fornybar energi, med spesiell fokus på solceller og mini-grid systemer.
Han har en PhD in Physics fra University of Technology Berlin.

De har alle til felles at de brenner for anvendbar forskning og fornybar energi.

Vi ønsker de lykke til med forskningen og vi vil følge spent med på hva de vil komme frem til av gode løsninger for vår felles fremtid.

Bee2Bee AS takker Smart Innovation Østfold for tilliten og samarbeidet – gratulerer med nye medarbeidere.

Du kan lese mer om forskerne her; https://www.ncesmart.com/contact-us/