Personalhåndbok

Personalhåndbok

Bee2Bee AS


Formålet med Personalhåndboken er å informere om de retningslinjer og rutiner som gjelder for behandling av personalsaker for våre vikarer. Boken skal fungere som veiledning og som et oppslagsverk for deg som kandidat. Personalhåndboken er et levende dokument og vil endres i takt med den personalpolitikk Bee2Bee til enhver tid beslutter og i henhold til endringer i norsk lovverk og internt avtaleverk.